2-BROMO-3-METHYL-5-FORMYLTHIOPHENE

189331-47-3

Cat.No. TS89210 Chemical Name2-BROMO-3-METHYL-5-FORMYLTHIOPHENE MDL MFCD06657807 MolFormula C6H5BrOS MolWeight 205.072

Chemical Name : 2-BROMO-3-METHYL-5-FORMYLTHIOPHENE

CAS : 189331-47-3

Synonyms: 2-BROMO-3-METHYL-5-FORMYLTHIOPHENE;2-BROMO-3-METHYLTHIOPHENE-5-CARBOXALDEHYDE;2-BROMO-5-FORMYL-3-METHYLTHIOPHENE;2-THIOPHENECARBOXALDEHYDE, 5-BROMO-4-METHYL-;5-BROMO-4-METHYL-2-THIOPHENECARBOXALDEHYDE;5-BROMO-4-METHYLTHIOPHENE-2-CARBALDEHYDE;5-BROMO-4-METHYLTHIOPHENE-2-CARBOXALDEHYDE

Enquiry

Change